Rijles vanaf 16½

Wanneer je 16,5 jaar bent kun je beginnen met je rijopleiding Je mag pas praktijkexamen doen wanneer je 17 bent geworden. Uiteraard moet je voor je praktijkexamen eerst je theorie-examen hebben gehaald, dit examen mag je doen vanaf 16,5 jaar. ( met leren kun je dus wel eerder beginnen)

Het rijbewijs dat je haalt is een gewoon volwaardig rijbewijs en hoeft later niet aangepast te worden! Vanaf dat je je rijbewijs hebt gehaald tot aan je 18de verjaardag is de voorwaarde echter dat je alleen mag rijden met een door jou opgegeven en goedgekeurde begeleider. Je mag maximaal 5 personen opgeven. Deze personen krijgen een begeleiderpas welke aangevraagd moet worden bij het RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer).

Eisen die gesteld worden aan de begeleider (s):
✔ minimaal 10 jaar rijbewijs B (auto)
✔ geen zware verkeersdelicten hebben begaan
✔ nooit in een vorderingsprocedure terecht zijn gekomen
✔ niet onder invloed zijn van drugs, alcohol of medicijnen
✔ zich tijdens begeleiding altijd kunnen legitimeren

Omdat je als 17 jarige nog minderjarig bent zul je altijd een schriftelijke verklaring van je ouders (of wettelijke vertegenwoordiger) moeten kunnen tonen tijdens het begeleid rijden. Je bent voor de wet wel de juridische bestuurder zodat je zelf wel verantwoordelijk bent voor je handelen tijdens het autorijden.

Wanneer je gaat rijden zonder begeleider wordt je rijbewijs ongeldig verklaard en zul je vanaf je 18de opnieuw je rijbewijs moeten halen. Daar komt bij dat de verzekering in geval van schade waarschijnlijk niet zal uitbetalen, dus ook een groot financieel risico.